ΑΔΑ: 7ΡΙΛΟΡ0Ρ-ΙΑΧ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας δοχείων απορριμμάτων πόλεως για εξωτερική χρήση στις λιμενικές ζώνες του Δ.Λ.Τ.Μ. , με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 14.796,90 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2015 12:17:23

Leave Comment