ΑΔΑ: 7ΨΤΤΟΡ0Ρ-7Σ3 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της Παροχής υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης υδραυλικού δικτύου νέου λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, προϋπολογισμού 1.488,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2016 09:25:14

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *