ΑΔΑ: 7ΨΣΟΟΡ0Ρ-ΠΑΞ – Θέμα: «Έγκριση της Παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου», μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, Προϋπολογισμού 24.797,52 ευρώ».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2016 13:04:59

Leave Comment