ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΡ0Ρ-Μ9Ε – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ειρήνη Κυριάκου Καλαμαρά Α.Ε. για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015 10:40:52

Leave Comment