ΑΔΑ: 7ΩΣΘΟΡ0Ρ-8Ω3 – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Παπαδοπούλου Σουλτάνα του Ηλία, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ, κλάδου ΥΕ Καθαριστών Κτιρίων (Εσωτ. Κοιν. Χώρων)

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/01/2015 08:03:49

Leave Comment