ΑΔΑ: 7ΟΣΧΟΡ0Ρ-Υ0Χ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Κυραντώνη Γεώργιου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2015 09:01:50

Leave Comment

Your email address will not be published.