ΑΔΑ: 7Ν69ΟΡ0Ρ-ΤΒΜ – Θέμα: Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μυκόνου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «Επείγουσα Επισκευή του Υπήνεµου Μόλου Παλαιού Λιµένα Μυκόνου», µε προϋπολογισµό 71.500,00ΕΥΡΩ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2014 09:04:27

Leave Comment