ΑΔΑ: 7Ν0ΚΟΡ0Ρ-ΦΑ5 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χαρτιού Α4, προϋπολογισμού 580,00 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2014 10:08:37

Leave Comment