ΑΔΑ: 7Μ5ΤΟΡ0Ρ-0ΜΛ – Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗς ΑΠΟ 23/06/2015 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΣ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/09/2015 08:38:31

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *