ΑΔΑ: 7ΛΞΕΟΡ0Ρ-ΕΒΟ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχή υπηρεσίας για την παροχή τεχνικού συμβούλου του Δ.Λ.Τ.Μ., λόγω έλλειψης μηχανικών για την ωρίμανση μελετών, έργων και προμηθειών – παροχή υπηρεσιών, με Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, προϋπολογισμού 24.800,00ευρώ».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/05/2016 09:59:37

Leave Comment