ΑΔΑ: 7ΚΔΘΟΡ0Ρ-ΒΜΡ – Θέμα: Περί της τροποποίησης της απόφασης Δ.Σ. 01/2016 με θέμα «Περί του ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2016 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016 10:12:55

Leave Comment

Your email address will not be published.