ΑΔΑ: 7Κ84ΟΡ0Ρ-ΚΓΕ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως των όρων του διαγωνισμού για την μελέτη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2016 16:57:08

Leave Comment