ΑΔΑ: 7ΗΒΠΟΡ0Ρ-Μ27 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την Κατασταλτική Συντήρηση Ηλεκτροκινητήρων Αντλιών Πυρόσβεσης Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού (657,20 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2016 12:31:54

Leave Comment