ΑΔΑ: 7ΙΤΒΟΡ0Ρ-7Ω8 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας συσσωρευτών για την λειτουργία του πυροσβεστικού συστήματος και των αυτοματισμών του μηχανοστασίου Τούρλου του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, προϋπολογισμού 377,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2015 09:37:42

Leave Comment