ΑΔΑ: 7ΗΕΠΟΡ0Ρ-Η31 – Θέμα: Περί της επανεξέτασης των αποφάσεων Δ.Σ 101/2016 και 102/2016 με θέμα: «Περί της αιτήσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016 10:35:42

Leave Comment

Your email address will not be published.