ΑΔΑ: 7ΓΖΣΟΡ0Ρ-ΔΘ9 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ι.ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/06/2014 09:57:52

Leave Comment