ΑΔΑ: 7ΓΞΙΟΡ0Ρ-0ΟΦ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Γεωργακόπουλου Ιωάννη για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2015 11:11:15

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *