ΑΔΑ: 7ΓΣΖΟΡ0Ρ-ΨΥΠ – Θέμα: Έγκριση της Παροχή υπηρεσίας για την Συνδρομή πρόσβασης σε πλήρη βάση Νομικών-Διοικητικών Πληροφοριών & σε Βιβλιοθήκη Δήμων, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 868,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/08/2016 11:25:57

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *