ΑΔΑ: 7ΓΣ3ΟΡ0Ρ-12Ξ – Θέμα: Περί της εξέτασης ενστάσεως επί της Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών και τοποθέτησης δεστρών σε λιμενικές ζώνες- επείγουσα ανακατασκευή ραμπών 1 και 6 στον Νέο Λιμένα στον Τούρλο».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2015 08:03:31

Leave Comment