ΑΔΑ: 7ΓΜΤΟΡ0Ρ-ΛΝΔ – Θέμα: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2016 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/06/2016 14:57:57

Leave Comment