ΑΔΑ: 7ΦΟΕΟΡ0Ρ-4Μ7 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος προϋπολογισμού 2.250,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/09/2016 09:39:51

Leave Comment