ΑΔΑ: 7Φ4ΠΟΡ0Ρ-ΖΗΚ – Θέμα: Περί της παραχώρησης χώρου για το έργο: «Ανακατασκευή ραμπών 1 και 6 του νέου Λιμένα Τούρλου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016 13:14:42

Leave Comment