ΑΔΑ: 7ΧΩΕΟΡ0Ρ-1ΡΙ – Θέμα: Περί του ορισμού εκπροσώπου για τη σύμπραξη στη διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «Λιμάνι Μυκόνου» – Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένος Τούρλου Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/03/2017 12:16:28

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *