ΑΔΑ: 7Χ3ΡΟΡ0Ρ-ΣΞΩ – Θέμα: Περί της έγκρισης του πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για το έργο: «Ανακατασκευή Ραμπών 1 και 6 του Νέου Λιμένα στον Τούρλο».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2016 09:20:07

Leave Comment

Your email address will not be published.