ΑΔΑ: 7ΑΒ9ΟΡ0Ρ-Θ1Δ – Θέμα: «Προμήθεια ανταλλακτικών συναγερμού ασφαλείας που βρίσκονται στο μηχανοστάσιο του νέου λιμένα Τούρλου με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 579,08 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2017 10:24:46

Leave Comment