ΑΔΑ: 7Α37ΟΡ0Ρ-Π66 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας Παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης πυροσβεστικού δικτύου νέου λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, προϋπολογισμού 3.348,92 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/07/2015 12:16:29

Leave Comment