ΑΔΑ: 79ΧΨΟΡ0Ρ-146 – Θέμα: Περί της έγκρισης της μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων στο Νέο Λιμένα Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/02/2015 08:01:18

Leave Comment