ΑΔΑ: 78Ο4ΟΡ0Ρ-ΨΡΒ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της Προμήθεια βιβλιοθήκης για την οργάνωση και αποθήκευση του φυσικού αρχείου του Δ.Λ.Τ.Μ, προϋπολογισμού 4.036,80 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2015 10:33:51

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *