ΑΔΑ: 77ΣΛΟΡ0Ρ-ΞΝΓ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης, παροχή υπηρεσίας για συντήρηση υδραυλικού – πυροσβεστικού δικτύου νέου λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, προϋπολογισμού (4.092,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/07/2016 13:47:38

Leave Comment

Your email address will not be published.