ΑΔΑ: 77ΨΨΟΡ0Ρ-Ω0Φ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού τοποθέτησης προσκρουστήρων λιμένος Μυκόνου, προϋπολογισμού 8.804,00 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/09/2016 09:30:42

Leave Comment

Your email address will not be published.