ΑΔΑ: 76Σ8ΟΡ0Ρ-ΖΣ5 – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Τσιριγώτη Εμμανουήλ του Παναγιώτη, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαρ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2015 11:16:34

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *