ΑΔΑ: 76ΛΓΟΡ0Ρ-ΒΒ8 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας δεξαμενών 1μ3 για την εναπόθεση υγρών αποβλήτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 3.100,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2016 12:54:58

Leave Comment

Your email address will not be published.