ΑΔΑ: 76ΔΡΟΡ0Ρ-1ΑΧ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB tokens, για την λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, προϋπολογισμού 185,60 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/04/2015 15:19:10

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *