ΑΔΑ: 76ΑΞΟΡ0Ρ-Γ7Υ – Θέμα: Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών έτους 2016.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/02/2016 09:56:39

Leave Comment