ΑΔΑ: 75ΝΕΟΡ0Ρ-ΨΔΨ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την «Προμήθεια πυλώνων παροχής νερού & ηλεκτρικής ενέργειας στα σκάφη».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/01/2017 11:16:02

Leave Comment