ΑΔΑ: 75Ι6ΟΡ0Ρ-ΡΔ9 – Θέμα: «Προμήθεια υλικών οικοδομών για την συντήρηση υποδομών, προϋπολογισμού 9.290,06 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2016 13:37:20

Leave Comment

Your email address will not be published.