ΑΔΑ: 758ΙΟΡ0Ρ-7ΡΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Μεντζενιότη Ηλία για στάσιμο εμπόριο μικροπωλητή εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2015 12:43:21

Leave Comment