ΑΔΑ: 73ΣΕΟΡ0Ρ-ΗΡΛ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οικονομικών Θεμάτων – Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2015-2016», προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2015 09:34:08

Leave Comment