ΑΔΑ: 73Ν7ΟΡ0Ρ-7ΛΞ – Θέμα: Περί της «ανατροπής» ή «αποδέσμευσης» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ, οικονομικού έτους 2014, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2015 08:21:33

Leave Comment

Your email address will not be published.