ΑΔΑ: 72Γ3ΟΡ0Ρ-ΩΞΘ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας δοχείων απορριμμάτων πόλεως για εξωτερική χρήση στις λιμενικές ζώνες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 14.731,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2016 12:51:13

Leave Comment

Your email address will not be published.