ΑΔΑ: 71ΖΩΟΡ0Ρ-Ρ37 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ξυδάκη Νικόλαου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2016 13:16:11

Leave Comment