ΑΔΑ: 70Π5ΟΡ0Ρ-1Χ3 – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ &ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΛΤΜ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ 3316/2005, ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/11/2014 13:08:21

Leave Comment