ΑΔΑ: 6ΖΑ2ΟΡ0Ρ-6ΤΒ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Κιττου Μιχαήλ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/01/2017 11:23:59

Leave Comment