ΑΔΑ: 6ΞΤΑΟΡ0Ρ-ΖΜ0 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της Παροχής υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης υποδομών παλαιού λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 496,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2016 09:27:42

Leave Comment

Your email address will not be published.