ΑΔΑ: 6Ξ1ΙΟΡ0Ρ-2ΤΒ – Θέμα: Έγκριση της Παροχή υπηρεσίας για την Συντήρηση H/Z, SDMO 200KVA, Νέου Λιμένα Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για το έτος 2016-2017, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 3.039,24 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/08/2016 13:53:36

Leave Comment

Your email address will not be published.