ΑΔΑ: 6ΒΤΖΟΡ0Ρ-Θ9Θ – Θέμα: Περί της έγκρισης όρων διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών και τοποθέτησης δεστρών σε λιμενικές ζώνες- επείγουσα ανακατασκευή ραμπών 1 και 6 στον Νέο Λιμένα στον Τούρλο».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2014 11:05:20

Leave Comment