ΑΔΑ: 6ΒΤ7ΟΡ0Ρ-ΨΨΨ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για την ανακατασκευή και ετήσια συντήρηση της επίσημης ιστοσελίδας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού 6.820,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2016 11:48:35

Leave Comment

Your email address will not be published.