ΑΔΑ: 6ΒΜΤΟΡ0Ρ-Π2Ν – Θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μπλοκ Είσπραξης Λιμενικών Δικαιωμάτων για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 615,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2016 10:12:29

Leave Comment