ΑΔΑ: 6ΤΛ7ΟΡ0Ρ-Η2Ω – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών οικοδομών για την συντήρηση υποδομών, προϋπολογισμού 1.925,72 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2016 11:14:47

Leave Comment