ΑΔΑ: 6ΘΤΛΟΡ0Ρ-6ΚΖ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη» , προϋπολογισμού (24.793,80 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/05/2016 10:01:49

Leave Comment

Your email address will not be published.